Kran..


Vi har en 14, 16, 18, 37 tons/meter kran samt en 70 tons/meter kran.
Sidstnævnte er monteret med fly-jib og spil.


Kranerne kan monteres med følgende tilbehør:

De benyttes i dag i et stadigt stigende omfang til:

 • Læsning af affald

 • Læsning af korn

 • Læsning af pallegods

 • Læsning af brændekævler

 • Læsning af store emner

 • Tunge løft

 • Spærrejsning, løft af tagplader m.m.

 • Montage arbejde m. kran

 • Maskintransport

 • Stykgodstransport

 • Læsning af mindre sommerhuse og pavilloner

 • Læsning af skibscontainere

 • Varetur